To interessante historiske målepunkter indikerer at Bitcoins Bull Run måske ikke er ovre


PrimeXBT Lead Analyst Kim Chua: To interessante historiske målepunkter viser os at Bitcoins Bull Run måske ikke er ovre

Det pludselige prisfald og perioden hvor Bitcoin har set svag ud, har fået mange traders til at se bekymrede til mens det nuværende bull marked gå sin gang og bevæger sig ind i et bear marked.

Mens den nylige kortsigtede prisudvikling ser bearish ud, viser to historiske datapunkter på Bitcoins prisudvkling i forrige bull runs, at muligvis er det nuværende bull marked langt fra ovre.

Disse to datapunkter er Mining Fee Reward Schedule og den Historiske ROI Cycle.

Mining Fee Reward Ratio fortæller os at bull markedet ikke er slut

Efter hver Bitcoin-halving, går block rewards ned, og dermed går mængden af mining fees betalt som en ratio af det samlede netværks omsætning opad. Når man analyserer mønstrene for Bitcoins mining fee reward ratios udvikling, kan det hjælpe os til at bestemme hvilket stadie af halveringscyklusen vi befinder os i. Ud fra diagrammet nedenfor, kan vi se at ratioen typisk går op i 4 unikke bursts, som hver skaber en højere top, og prisen for Bitcoin der falder sammen med den 4. burst i fee reward ratio - for derefter at falde kraftigt eftersom Bitcoin bevæger sig ind i et bear marked. Den nuværende halveringscyklus har kun set 2 ens toppe, hvilket betyder at vi mangler de andre to toppe. Derved skal vi potentielt se endnu 2 toppe i fee reward ratio før prisen begynder at bevæge sig ind i et bear marked. Dette kunne betyde at det nuværende bull-marked i BTC ikke er slut endnu eftersom vi stadig mangler at se de sidste 2 højere toppe i mining reward ratio.

Dette fænomen har en logisk forklaring når man sætter det i sammenhæng med den nuværende situation i BTC mining.

Den nuværende mining fee reward ratio er faldet drastisk pga. det store fald i hashraten som skyldes den store udflytning af mining ud af Kina. Dette kunne lyde bearish, men faldet i fee reward ratio lader også til at være tilsvarende de udsving vi så tilbage i bull markedet i 2017. I denne 2017-cyklus faldt fee reward ratio pludseligt med hver top, kun for så at komme tilbage igen og gå endnu højere op ved hver top. Selv om nyheden om udflytning af mining fra Kina lyder som en enkeltstående begivenhed, er dets virkning altså ikke unormal. Tidligere bull-cykluser har set tilsvarende fald, som hurtigt er blevet genvundet.

I vores nuværende situation vil faldet i hashrate og fee reward ratio ganske sikkert blive genvundet efterhånden som flere miners finder nyt fodfæste og sætter deres udstyr til igen, hvilket eksperter vurderer til at tage omkring 6 måneder. Den nuværende stilstand er derfor midlertidig og Bitcoins hashrate er på vej retur lige nu, og vil vende tilbage hvor den var ved slutningen af dette år (antaget af det tager miners op til 6 mdr. at migrere jf. eksperne). Dette kunne være her hvor de sidste to toppe i fee reward ratio kunne opstå.

Med andre ord, selv om mange hævder at Kina har afsluttet dette års bullmarked med dets forbud mod mining, viser historiske data noget andet.

Med 2 peaks i udsigt i dette bullmarked, vil Kinas udflytning af mining udelukkende sætte markedet i en midlertidig periode med konsolidering, og dermed blot forlænge perioden med et bullmarked, frem for at ende det.

Lad os se på et andet interessant datapunkt der understøtter min teori om bullmarkedet der blot bliver forlænget.

Den historiske ROI Cycle viser os at vi kun er halvvejs i cyklusen

Ifølge den historisk ROI for Bitcoin, så vil det nuværende bullmarked, såfremt det allerede er slut, have være det korteste med den laveste ROI, og være slut hurtigere end det egentlig skulle som det ses i den lilla graf nedenfor.

Bitcoin Historical ROI Cycles af Benjamin Cowen


Hvis vi bruger den historiske udviklingen af de 3 forrige bullmarkeder som en rettesnor, har hver nyt bullmarked strakt sig over en længere periode og taget et større antal dage for at nå hver ny top. Men som det ses på den lilla graf som viser det nuværende bullmarked, er det gået alt for hurtigt og toppet for tidligt, med reference til cyklus 3 i 2017 (i gul), hvis det nuværende markedet virkelig har toppet. Således virker det til at det nuværende pullback i BTC prisen blot er korrektion som strækker dagene det tager indtil det når sit nye paraboliske stigning, hvilket er sandsynligt nær dets 1200-dage markering baseret på min ekstrapolering.

Skulle dette mønster virkelig udspille sig, vil dette bullmarked taget mindst 300 dage mere før det når sit peak omkring midten af næste år, og dets nuværende pullback er intet mere end en konsolidering som det ses i hver cyklus. Perioden for denne konsolidering sker i perfekt sammenhæng med udflytningen af mining fra Kina, som udvider længden af bullmarkedet ved at tvinge markedet til at konsolidere med omkring 6 måneder - den tid det tager for de ramte miners at få deres maskiner op og køre igen og få hashraten tilbage til de gamle niveauer. Først når hashraten er genskabt, vil vi kunne se den 3. top i mining fee rewards ratio og fortsætte bullmarkedet.

Disse historiske data og udviklingen af de nævnte begivenheder passer med at markedet vil konsolidere efter omkring 6 måneder (vi er allerede 3 mdr. inde i dette) før Bitcoins pris går tilbage til over $64.000 og fortsætter endnu højere op. Skulle 2 flere toppe i mining fee rewards ratio være på vej og følge udviklingen i det historiske ROI, så vil prisen på Bitcoin kunne ramme omkring $150.000 på dette tidspunkt næste år.

Om Kim Chua, PrimeXBT Market Analyst


Kim Chua er en institutionel trading specialist med en historisk succes fra førende banker såsom Deutsche Bank, China Merchants Bank mm. Chua har senere stiftet en hedge fond der konsistent har givet +100% årlige afkast 7 år i træk. Chua brænder også for at undervise og har udviklet sit egen unikke undervisningsmateriale omkring trading for at videregive hendes viden til en ny generation af analytikere. Kim Chua følger aktivt både traditionelle markeder og markeder inden for kryptovaluta tæt og søger altid efter fremtidige investeringer og trading-muligheder efterhånden som de to aktivklasser smelter sammen.